Binnen de vereniging zijn verschillende commissies samengesteld.
De muziekcommissie en de concertcommissie.
De commissies worden benoemd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Iedere commissie houdt zich met bepaalde taken bezig.
Hieronder een korte uitleg:

De muziekcommissie:
Deze commissie bepaalt welke muziekstukken er uiteindelijk op de lessenaar komen te staan.
Zij bekijken/overleggen of de partijen leuk om naar te luisteren èn goed te spelen zijn voor alle secties.
De dirigent maakt altijd deel uit van deze muziekcommissie.
De muziekcommissie is ook verantwoordelijk voor wat er in en uit de tas gaat.
Ook het overzichtelijk houden van de kasten, valt onder een van de taken van de muziekcommissie.

De concertcommissie:
De concertcommissie heeft als hoofdtaak het bepalen van het thema voor het voorjaarsconcert.
Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor de organisatie rondom het concert, van programmaboekje tot en met de aankleding van de zaal.